Školní řád 2023 – 24

Příloha č. 2 – Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání

Příloha č. 1 – Minimální preventivní program

Příloha č. 3 – Dohoda o docházce

Příloha č. 4- Směrnice č. 20

Příloha č. 5 – Postup při nevyzvednutí dítěte