Odhlašování obědů na tel.315/671731(plus záznamník)

nebo aplikace https://skolka.lyfle.com/

Odhlašování stravného je povinností rodičů. Odhlášky je nutno nahlásit nejméně 1 den předem, v náhlých případech nejpozději do 6:45 hod danného dne.