Vnitřní řád školní jídelny MŠ V Zátiší

(platný od 1.9.2014)

Platba stravného

Rodiče jsou povinni uhradit stravné na následující měsíc do 20.dne v daném měsíci. V případě včasného nezaplacení nebude dítě přijato do MŠ,protože by nebylo stravováno.

Stravné a školné se platí na běžný účet u České spořitelny (pokud možno platit převodem ). Odhlášené stravné je z platby odečítáno.

Odhlášky stravného

Odhlašování stravného je povinností rodičů.Odhlášky je nutno nahlásit nejméně 1den předem,v náhlých případech nejpozději do 7,00hodin daného dne.

Děti,které odcházejí pravidelně po obědě z MŠ,mají odpolední svačinu automaticky odhlášenou.

V případě náhlého odchodu z MŠ je možno vyžádat si náhradní svačinu.

V případě onemocnění dítěte, je možno odebrat jídlo do jídlonosiče v 11,00hodin ve ŠJ.

Cena – stáří dítěte do 6 let

přesnídávka 7,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 6,- Kč
nápoje 2,- Kč
celkem 34,- Kč

Cena – stáří dítěte od 7 let

přesnídávka 7,- Kč
oběd 21,- Kč
svačina 6,- Kč
nápoje 2,- Kč
celkem 36,- Kč

Za provoz školní jídelny je zodpovědná vedoucí ŠJ Alena Hrubešová. V případě připomínek se můžete obrátit osobně nebo telefonicky – tel. 315 671 731

Vnitřní řád školní jídelny MŠ V Zátiší – výdej v ZŠ Mlazice

(platný od 1.9.2014 )

Platba stravného

Rodiče jsou povinni uhradit stravné na následující měsíc do 20.dne v daném měsíci. V případě včasného nezaplacení nedostane dítě oběd.

Stravné se platí na běžný účet u České spořitelny (pokud možno platit převodem ) Odhlášené stravné je z platby odečteno.

Odhlášky stravného

Odhlašování stravného je povinností rodičů.Odhlášky je nutno nahlásit nejméně 1den předem,v náhlých případech nejpozději do 7,00hodin daného dne.

V případě onemocnění dítěte, je možno 1.den odebrat jídlo do jídlonosiče v 11,00hodi ve ŠJ MŠ nebo v 11,30hodin v jídelně ZŠ.

Cena oběda – stáří dítěte do 10 let – 26,- Kč

Cena oběda – stáří dítěte od 11 let – 28,- Kč

Za provoz školní jídelny je zodpovědná vedoucí ŠJ Alena Hrubešová. V případě připomínek se můžete obrátit osobně nebo telefonicky – tel. 315 671 731