Mateřskou školu najdete v Mlazicích na předměstí města Mělníka, kde stojí již od roku 1980. V roce 2002 jen o vlásek unikla ničivým povodním, od té doby nejen samotná MŠ, ale i její okolí vzkvétá.

Mateřská škola zahrnuje celkem pět pavilonů, z toho 4 třídy a hospodářský sektor.

Budovy jsou od sebe barevně odlišeny, podle toho nesou název i třídy – červená, zelená, modrá a žlutá.

Kapacita MŠ je 104 dětí a každý rok je naplněna.

Zahrada MŠ je z části ponořena do stínu vzrostlých borovic a z části slunečná, poskytuje bohaté vyžití na množství herních prvků. Součástí zahrady jsou také 3 velká pískoviště, bazén, malé fotbalové hřiště, ohniště a nově uměle vybudovaný kopec na zimní bobování.

MŠ má vlastní moderními technologiemi zařízenou školní kuchyni, která zajišťuje stravování také v sousední ZŠ .

Ve všech třídách jsou umístěny děti věkově smíšené, tedy od 3 do 7 let, což mimo jiné umožňuje nerozdělovat sourozence či kamarády. Více informací o výhodách a nevýhodách věkově smíšených skupin naleznete zde.

Podle potřeby jsou do MŠ zařazovány i děti handicapované, což napomáhá nejen jejich rodinám a jim samotným, ale také ostatním zúčastněným, kteří se snaží s těmito dětmi sžít a učí se jim přiměřeně pomáhat.

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází Z Rámcového programu pro MŠ a je přizpůsoben konkrétním podmínkám MŠ. Je postaven na 16 zásadách zdravé MŠ a doplněn dalšími nadstandardními aktivitami.

Zvláštní péče je věnována tzv. „školákům“ dětem staršího předškolního věku (poslední ročník MŠ). Ve všech třídách odpočívají mladší a starší děti dohromady (Mladší v pyžamku a peřinkách, starší v oblečení pod larisou).Odpolední program pro „školáky“ si učitelky organizují na třídách každá sama, a to denně v době od 13:15 do 13:45h, kdy mladší děti ještě spí. Aktivity jsou provozovány zejména formou individuální práce u stolečku (pracovní sešity, skládanky, logické hry.)

Již mnoho let se snažíme o vylepšení naší MŠ také z vnějšku. V roce 2015 se nám podařilo získat obrovskou investici na zásadní rekonstrukci celé MŠ. Všechny budovy jsou zateplené.

Exteriéry jsou barevně sladěné s interiéry.Topení elektrické- akumulačkami se změnilo na vytápění čerpadly „voda- vzduch“.Celkový výsledek nejen estetický, ale i praktický a úsporný. Máme prostě nádhernou MŠ.