přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Mlazice
MŠ Mlazice

Prázdninový provoz MŠ
4.7.2022 – MŠ uzavřena
5.-6.7. – státní svátek – MŠ uzavřena
7.7. – 29.7. – otevřeny třídy modrá a žlutá. Děti ze zelené třídy budou chodit do modré, děti z červené do žluté.
Provozní doba 6:30 – 16:00 pro obě třídy.
Přejeme vám hezké léto a příjemnou dovolenou
kolektiv MŠ

Vážení rodiče
3.6. 2022 jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení v naší MŠ Mělník V Zátiší . 35 dětí bylo podle platných kriterií přijato. Seznam těchto dětí najdete na našich stránkách www.msmlazice a také na naší nástěnce před MŠ. Schůzka rodičů přijatých dětí bude 21.6. od 15.00 v červené třídě, kde podepíšete Rozhodnutí o přijetí. Rodiče nepřijatých dětí prosíme, aby přišli podepsat Rozhodnutí o nepřijetí ve dnech 8.-9.6. a 13.6.2022
Děkuji, s pozdravem V.Hořejší

 

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 3.6.2022
Pořadí ID Spisová značka Rozhodnutí Přijato do
1 2668093444 SŘ-PV-28/22 Přijato Běžné třídy
2 7619693568 SŘ-PV-74/22 Přijato Běžné třídy
3 9013017088 SŘ-PV-97/22 Přijato Běžné třídy
4 4229871744 SŘ-PV-57/22 Přijato Běžné třídy
5 6432398848 SŘ-PV-54/22 Přijato Běžné třídy
6 5737452032 SŘ-PV-77/22 Přijato Běžné třídy
7 4634751488 SŘ-PV-79/22 Přijato Běžné třídy
8 1230344192 SŘ-PV-92/22 Přijato Běžné třídy
9 4663381632 SŘ-PV-47/22 Přijato Běžné třídy
10 5197461504 SŘ-PV-24/22 Přijato Běžné třídy
11 3303248384 SŘ-PV-55/22 Přijato Běžné třídy
12 8925000192 SŘ-PV-56/22 Přijato Běžné třídy
13 3909395456 SŘ-PV-91/22 Přijato Běžné třídy
14 3410177536 SŘ-PV-41/22 Přijato Běžné třídy
15 3120838464 SŘ-PV-22/22 Přijato Běžné třídy
16 6620201856 SŘ-PV-70/22 Přijato Běžné třídy
17 2741799424 SŘ-PV-26/22 Přijato Běžné třídy
18 2385696647 SŘ-PV-35/22 Přijato Běžné třídy
19 3591741952 SŘ-PV-75/22 Přijato Běžné třídy
20 4370316865 SŘ-PV-14/22 Přijato Běžné třídy
21 5009253632 SŘ-PV-18/22 Přijato Běžné třídy
22 9357639686 SŘ-PV-36/22 Přijato Běžné třídy
23 1121468928 SŘ-PV-65/22 Přijato Běžné třídy
24 8641121650 SŘ-PV-93/22 Přijato Běžné třídy
25 8530348672 SŘ-PV-53/22 Přijato Běžné třídy
26 9677201968 SŘ-PV-9/22 Přijato Běžné třídy
27 3937498885 SŘ-PV-67/22 Přijato Běžné třídy
28 6317246083 SŘ-PV-69/22 Přijato Běžné třídy
29 9924231168 SŘ-PV-44/22 Přijato Běžné třídy
30 4796641924 SŘ-PV-21/22 Přijato Běžné třídy
31 9278883846 SŘ-PV-8/22 Přijato Běžné třídy
32 7627032310 SŘ-PV-62/22 Přijato Běžné třídy
33 3553247488 SŘ-PV-95/22 Přijato Běžné třídy
34 1877604482 SŘ-PV-99/22 Přijato Běžné třídy
35 6271626496 SŘ-PV-90/22 Přijato Běžné třídy
36 3046897664 SŘ-PV-101/2 Přijato Běžné třídy – individuální vzdělávání

Oficiální výsledky budou zveřejněny dne 3.6.2022 na stránkách MŠ i na vývěsný tabuli v areálu mateřské školy

18.5. koncert LŠU v kulturním domě – jen předškoláci
23.5. výlet do farmaparku Soběhrdy – modrá a červená
23.5. návštěva u hasičů Mělník – zelená+žlutá
24.5. výlet vlakem do Litoměřic – Sváťovo divadlo – žlutá + zelená
25.5. vyšetření zraku – 170 Kč – zájem hlásit na třídách
30.5. výlet vlakem do Litoměřic – Sváťovo divadlo – červená + modrá
31.5. návštěva u hasičů Mělník – červená třída
31.5. výlet Loučeň – žlutá+ zelená
1.6. oslava dne dětí – soutěžní dopoledne na školní zahradě
6.6. výletním vláčkem do Zelčína – žlutá + zelená – odjezd v 8:30 ho.
10.6. výletním vláčkem do Zelčína – modrá +červená – odjezd v 8:30
14.6. rozloučení s předškoláky – žlutá třída
15.6. rozloučení s předškoláky -modrá třída
16.6. rozloučení s předškoláky – červená třída
20.6. výletním vláčkem do Kaniny – modrá a červená třída- odjezd v 8 hod.
21.6. rozloučení s předškoláky – zelená třída
23.6. výletním vláčkem do Kaniny – žlutá + zelená třída- odjezd v 8 hod.

Bližší informace na třídách a nástěnkách

 Program na květen 2022

10. 5. – Hasiči Mělník – dopolední exkurze pro modrou třídu, není třeba batoh ani pití, svačina bude v MŠ (tam pěšky, zpět MHD)

12. – 13. 5. – Zápis dětí do MŠ – 9:00 – 15:00

17. 5. – Hasiči Mělník – dopolední exkurze pro žlutou třídu, není třeba batoh ani pití, svačina bude v MŠ (tam pěšky, zpět MHD)

18. 5. – Koncert ZUŠ v kulturním domě Mělník – dopolední akce pouze pro nejstarší předškoláky – 10:00 – 10:30 (tam MHD, zpět pěšky)

19. 5. – mají rodiče nově přijímaných dětí do MŠ možnost nahlédnout do spisu

23. 5. Výlet do farmaparku v Soběhrdech – pouze modrá a červená tř., celodenní akce s obědem, batoh, pití a větší svačinu s sebou. Odjezd v 8.00, návrat kolem 15:00. Děti budou z MŠ tento den odhlášeny, pokud nemáte možnost vyzvednutí dětí přímo u autobusu, budou na vás čekat v MŠ.

24. 5. Výlet vlakem do Litoměřic – dopolední akce pro zelenou a žlutou tř., výlet zahrnuje návštěvu galerie marionet a divadelní představení ,,Sváťova dividla,,. Odchod z MŠ v 7:30. Návrat na pozdnější oběd kolem 13:30.

25. 5. – Vyšetření zraku externí firmou, cena 170.-  (zájem nahlašte ve svých třídách)

30. 5. – Výlet vlakem do Litoměřic – dopolední akce pro červenou a modrou tř., výlet zahrnuje návštěvu galerie marionet a divadelní představení ,,Sváťova dividla,,. Odchod z MŠ v 7:30. Návrat na pozdnější oběd kolem 13:30.

31. 5. – Hasiči Mělník – dopolední exkurze pro červenou třídu, není třeba batoh ani pití, svačina bude v MŠ (tam pěšky, zpět MHD)

1. 6. Oslava Dne dětí – soutěžní dopoledne na zahradě MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONÁ V ÚTERÝ 26.4.2022 OD 8,30 hodin DO 11,30 hodin

❖ prohlídka tříd a zahrady, možnost pohrát si ve třídách

❖ k dispozici bude školní vzdělávací program k nahlédnutí, školní kronika, jídelníčky

❖ rádi odpovíme na všechny vaše dotazy .Prosíme rodiče, kteří se přijdou podívat do naší MŠ, aby vzali svým dětem přezůvky. Dospělým jsou k dispozici návleky. Prohlídka začíná v modré třídě, orientujte se podle šipek.

Na vaši návštěvu se těší děti z našich tříd: žlutá, modrá, červená a zelená i všichni zaměstnanci MŠ V Zátiší 2948 – Mlazice

Kontaktní údaje: Mateřská škola Mělník, V Zátiší 2948, Mělník 27601

Telefon: 315670218, 777254876, e-mail: v.horejsi@seznam.cz, www.msmlazice.cz

13.4 .O myšce Mlsalce – divadlo v MŠ od 9,30

26.4. Den otevřených dveří 8.30-11.30 ve všech třídách MŠ

28.4. Přírodovědná procházka hořínským parkem – předškoláci 8.00-12.00

29.4.Pálení čarodějnic – na školní zahradě upálíme Čarodějnici a opečeme si buřty

Bližší info o zápisu najdete zde: Dne 12. a 13. 5. bude probíhat na MŠ Mělník V Zátiší 2948  zápis do MŠ  , tj. sběr žádostí, které si rodiče vygenerovali  v systému  https://zapisms.melnik.cz/ .Zápis bude probíhat v obou dnech od 9.00 do 15.00 v ředitelně MŠ. Termín a čas  zápisu si můžete rezervovat v rezervačním systému na stejné stránce .Kritéria pro přijímání dětí najdete zde:https://zapisms.melnik.cz/kriteria. Dne 19.5. máte možnost nahlédnout do spisu.

Dokumenty potřebné k zápisu: rodný list dítěte, vyjádření lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce

Den otevřených dveří bude 26.4.2022 od 8.30 – 11.30.