Bližší info o zápisu najdete zde:  Dne 11. 5. bude probíhat na MŠ Mělník V Zátiší 2948  zápis do MŠ  , tj. sběr žádostí, které si rodiče vygenerovali  v systému  https://zapisms.melnik.cz/. Pokud někdo bude mít s tímto problém (generování žádosti, rezervace termínu), nabízíme pomoc dne 24.4. mezi 9.-15. hodinou. Zápis bude probíhat od 8.00 do 16.00 v ředitelně MŠ. Čas  zápisu si můžete rezervovat v rezervačním systému na stejné stránce. Kritéria pro přijímání dětí najdete zde: https://zapisms.melnik.cz/kriteria. Dne 23.5. máte možnost nahlédnout do spisu.

Dokumenty potřebné k zápisu: kopie rodného listu dítěte, vyjádření lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce

Upozorňujeme, že rezervační systém se uzavírá 10.5.

Den otevřených dveří bude 5. 4. 2023 od 14.30 – 16.00