Vážení rodiče,

všichni zaměstnanci naší MŠ se připojují k výstražné stávce, kterou na 27. 11. 2023 vyhlásil Českomoravský odborový svaz. Odmítáme především tato následující opatření chystaná Vládou ČR:

– podfinancování uklízeček, školníků a dalších nepedagogů, další snižování jejich platů, přičemž hrozí redukce jejich počtu, čímž vyvstane problém v zajištění provozu školy

– snižování finančních prostředků na asistenty pedagoga (což může vést ke snížení jejich počtu ve škole bez přihlédnutí k potřebám žáků)

Provoz mateřské školy bude tedy 27.11. 2023 přerušen.

Děkujeme za toleranci