18.5. koncert LŠU v kulturním domě – jen předškoláci
23.5. výlet do farmaparku Soběhrdy – modrá a červená
23.5. návštěva u hasičů Mělník – zelená+žlutá
24.5. výlet vlakem do Litoměřic – Sváťovo divadlo – žlutá + zelená
25.5. vyšetření zraku – 170 Kč – zájem hlásit na třídách
30.5. výlet vlakem do Litoměřic – Sváťovo divadlo – červená + modrá
31.5. návštěva u hasičů Mělník – červená třída
31.5. výlet Loučeň – žlutá+ zelená
1.6. oslava dne dětí – soutěžní dopoledne na školní zahradě
6.6. výletním vláčkem do Zelčína – žlutá + zelená – odjezd v 8:30 ho.
10.6. výletním vláčkem do Zelčína – modrá +červená – odjezd v 8:30
14.6. rozloučení s předškoláky – žlutá třída
15.6. rozloučení s předškoláky -modrá třída
16.6. rozloučení s předškoláky – červená třída
20.6. výletním vláčkem do Kaniny – modrá a červená třída- odjezd v 8 hod.
21.6. rozloučení s předškoláky – zelená třída
23.6. výletním vláčkem do Kaniny – žlutá + zelená třída- odjezd v 8 hod.

Bližší informace na třídách a nástěnkách