V letošním školním roce je to již 120 let, co mlazická škola vítala své první žáky. Provoz školy byl slavnostně zahájen 16. září 1902. Do té doby chodily děti na Pšovku, tehdy na „Šopku“. Odtud byl v den otevření školy vypraven slavnostní průvod. Mlazice byly v té době samostatnou obcí a pro její občany to byla velká událost a sláva. Prvním řídícím učitelem se stal F. V. Richter, který vedl tuto školu do roku 1923. Lípy, které rostou před naší školou, byly vysazeny krátce po jejím založení. Na školní zahradě žáci zasadili Masarykovu a Wilsonovu lípu, v jejichž stínu si dodnes děti hrají.
Škola měla vždy jen první stupeň a v průběhu let se zde vystřídalo mnoho ředitelů i učitelů. Mezi dlouhodobé ředitele, kromě pana řídícího Richtera, patřili například Fr. Matějka (1923 – 36), A. Roušal (1976 – 87), Z. Žroutová (1990 – 2001) a L. Kaňková (2002 – 2018).
Od roku 1976 do roku 1990 byla mlazická škola součástí ZŠ Pšovka. Po revoluci v listopadu 1989 se škola opět osamostatnila a stala se právním subjektem pod názvem ZŠ Českolipská. To se v průběhu let změnilo a tak jménem ZŠ Mělník – Mlazice zveme všechny (bývalé ředitele, zaměstnance, žáky i veřejnost) na Dny otevřených dveří ve dnech 23. 9. (14 – 17h) a 24. 9. (9 – 12h), aby společně s námi zavzpomínali na školní léta.
Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy