Vážení rodiče,
děkujeme vám za hojnou účast, aktivní zapojení do výzdoby i pohoštění. Udělalo nám to obrovskou radost. Zároveň bychom vám chtěli poděkovat i za finanční příspěvky, které jsme z velké části použili na pokrytí výdajů a část ponecháme na další plánované akce (karneval, den dětí aj.).
Kolektiv MŠ