Vážení rodiče a milé dětičky.

Vítáme Vás v novém školním roce 2021-22. .V letošním roce o prázdninách jsme opět vylepšovali prostředí a vybavení  MŠ. Mimo vygruntovaných tříd, upravené zahrady, proběhla generální oprava a modernizace kuchyně a přilehlých prostor.

Za skvělou realizaci děkujeme firmě, která se na ní podílela.  Moc a moc Vás prosíme o spolupráci při udržování čistoty všude, hlavně pak na zahradě, kde máme krásné nové chodníky ( odhazování čehokoli, nejvíce však žvýkaček a nedopalků).

Pro nově příchozí děti a pro ty, kteří se nezúčastnili v červnu informativní třídní schůzky jen připomínáme: platba školného , stravného i variabilní symbol, bude předán rodičům na třídách. Děti zatím potřebují pouze podepsané bačkory( prosíme pantofle dětem nedávejte – nebezpečí úrazu, také není vhodná tmavá podrážka – dělá nám šmouhy), věci na převlečení a umělohmotný kelímek, vše podepsané. Pro děti, které dosud MŠ nenavštěvovaly je vhodná adaptační doba, na které se dohodnete s učitelkami na třídách. Více informací získáte ve své třídě u třídních učitelek.

Umístění dětí do tříd máte také na těchto stránkách.

Současná doba přináší i drobná omezení. Musíme se řídit Manuálem MŠMT.

  1. Při vstupu do šatny je třeba použít desinfekci.
  2. V šatně se zdržujte jen nejnutnější dobu, vždy pouze 1 doprovod nejvíce však 3 dospělí v šatně.
  3. U nově příchozích dětí je na krátkou dobu povolen vstup do třídy, vždy však s respirátorem.
  4. Při příznacích jakéhokoli onemocnění děti do MŠ prosím vůbec nevoďte, pokud se jedná o chronické, či alergické příznaky, přineste o tom potvrzení od lékaře.
  5. Pokud se nějaký zdravotní problém u dítěte vyskytne během pobytu v MŠ, bude dáno do izolace a okamžitě vás budeme kontaktovat.

Od 16. 9. začíná předplavecký výcvik pro předškolní děti (5-6let)

(přihlášení proveďte na třídách nejdéle do 10.9.,podle MŠMT není předplavecký výcvik zakázán, ale ani doporučován, necháme proto rozhodnutí pouze na rodičích) – předpokládaná cena za 10 lekcí s dopravou je  1000 Kč.