Vážení rodiče a milé dětičky.

Vítáme Vás v novém školním roce 2023-24. .V letošním roce o prázdninách jsme opět vylepšovali prostředí a vybavení  MŠ. Mimo vygruntovaných tříd, upravené zahrady, proběhlo malování tříd. Moc a moc Vás prosíme o spolupráci při udržování čistoty všude, hlavně pak na zahradě, kde máme krásné nové chodníky ( odhazování čehokoli, nejvíce však žvýkaček a nedopalků).

Pro nově příchozí děti a pro ty, kteří se nezúčastnili v červnu informativní třídní schůzky jen připomínáme: platba školného , stravného i variabilní symbol, bude předán rodičům na třídách. Děti zatím potřebují pouze podepsané bačkory( prosíme pantofle dětem nedávejte – nebezpečí úrazu, také není vhodná tmavá podrážka – dělá nám šmouhy), věci na převlečení a umělohmotný kelímek, vše podepsané. Pro děti, které dosud MŠ nenavštěvovaly je vhodná adaptační doba, na které se dohodnete s učitelkami na třídách. Více informací získáte ve své třídě u třídních učitelek.

 

Od 20. 9. začíná předplavecký výcvik pro předškolní děti (5-6let)

(přihlášení proveďte na třídách nejdéle do 10.9.,podle MŠMT není předplavecký výcvik zakázán, ale ani doporučován, necháme proto rozhodnutí pouze na rodičích) – předpokládaná cena za 10 lekcí s dopravou je  cca 1200 Kč.(cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí a ceny autobusu)