aktualní informace

12.10.2021 - Program na listopad 21

Plavání pokračuje

Angličtina a Malý olympionik - pokračují

1.11. Dlabání dýní rodičů a dětí od 14.30 - (podle možného příchodu rodičů) - každá třída na své terase ( každý si přinese svou dýni, potřebné náčiní, případně věci na ozdobu , prosíme do každé dýně elektrickou svíčku)

2.11. Nebedružná Hvězdoprava - divadlo v MŠ od 10.30

4.11. Lampionový průvod od 17.00 - sraz u brány MŠ, následovat bude stezka odvahy v MŠ  s malým pohoštěním

26.11. Focení předvánočních portrétů s kalendářem - cena 300Kč

5.10.2021 - Program na říjen 2021

Pokračuje plavání

Od 11.10. 21 - začínají kroužky - angličtiny, Malý olympionik

12.10. - Sváťovo divadlo v MŠ od půl 10

Předškolní děti - návštěva městské knihovny - termín upřesníme

14.9.2021 - Informace k plavání

Ve čtvrtek 16.9. začíná kurz plavání. 1. skupina: modrá a červená třída - odjezd od MŠ je před 8 00 hod. Děti dostanou svačinu až po plavání, prosíme tedy rodiče, aby se děti vydatně nasnídaly doma. 2. skupina: žlutá a zelená třída - odjezd zhruba v 8 40 hod, svačinou stihnou před odjezdem v MŠ. Bližší info na vašich třídách. 

31.8.2021 - Provoz MŠ od 1.9.2021

Žlutá třída: 6.30- 16.15, červená třída : 7.00 - 15.30 ( v případě potřeby je možné děti z červené třídy vodit do třídy žluté)

Modrá třída: 6.30 - 16.15, zelená třída: 7.00 -15.30 ( v případě potřeby je možné děti ze zelené třídy převádět do třídy modré)

Vzhledem k epidemiologické situaci se i nadále nedoporučuje spojování tříd, proto děkujeme za pochopení.

27.8.2021 - LYFLE

Vážení rodiče, právě Vám byl zaslán aktivační email na aplikaci LYFLE, přes kterou funguje omlouvání docházky dětí do MŠ i odhlašování stravy Touto cestou Vám budou  také zasílána různá upozornění, oznámení, týkající se MŠ. Přes LYFLE můžete komunikovat s učitelkami a prohlížet fotky. Fotky ve větším rozsahu budou i nadále dostupné na Rajčeti, stejně jako informace na našich stránkách www.msmlazice.cz.  Prosíme , aktivujte si aplikaci LYFLE ve svém mobilu či počítači. Pokud Vám aktivační mail nedošel, kontaktujte Moniku Bardovou 775159148. Informace se týkají pouze rodičů, kteří dosud nemají LYFLE zaktivované.

26.8.2021 - Umístění nově přijatých dětí

1        1183381769          SŘ-PV-68/21           Přijato        zelená třída

2        1780829696          SŘ-PV-15/21           Přijato        žlutá třída

3        1801876992          SŘ-PV-77/21           Přijato        modrá třída

4        2060496384          SŘ-PV-44/21           Přijato        červená třída

5        2629232896          SŘ-PV-24/21           Přijato        zelená třída

6        2758369288          SŘ-PV-56/21           Přijato        žlutá třída

7        3754681568          SŘ-PV-75/21           Přijato        zelená třída

8        3770366464          SŘ-PV-83/21           Přijato        červená třída

9        4452280576          SŘ-PV-55/21           Přijato        žlutá třída

10      4677875672          SŘ-PV-34/21           Přijato        zelená třída

11      4714128128          SŘ-PV-89/21           Přijato        žlutá třída

12      5910881024          SŘ-PV-86/21           Přijato        zelená třída

13      6175699968          SŘ-PV-60/21           Přijato        červená třída

14      6329711488          SŘ-PV-6/21             Přijato         modrá třída

15      7138884096          SŘ-PV-62/21           Přijato         červená třída

16      7316720642          SŘ-PV-57/21           Přijato         červená třída

17      7411346688          SŘ-PV-47/21           Přijato         žlutá třída

18      8015042688          SŘ-PV-71/21           Přijato         zelená třída

19      8143992576          SŘ-PV-43/21           Přijato         zelená třída

20      8257919104          SŘ-PV-26/21           Přijato         zelená třída

21      8290181125          SŘ-PV-73/21           Přijato         modrá třída

22      8521916416          SŘ-PV-20/21           Přijato         modrá třída

23      8802357952          SŘ-PV-11/21           Přijato         žlutá třída

24      8977062473          SŘ-PV-13/21           Přijato         zelená třída

25      9328278528          SŘ-PV-87/21           Přijato         žlutá třída

26      9955336192          SŘ-PV-4/21             Přijato         zelená třída

27      7429074944          SŘ-PV-82/21           Přijato         modrá třída

28      6056559936          SŘ-PV-21/21           Přijato         modrá třída

26.8.2021 - Informace pro nově příchozí děti

Vážení rodiče a milé dětičky.

 Vítáme Vás v novém školním roce 2021-22. .V letošním roce o prázdninách jsme opět vylepšovali prostředí a vybavení  MŠ. Mimo vygruntovaných tříd, upravené zahrady, proběhla generální oprava a modernizace kuchyně a přilehlých prostor. 

 Za skvělou realizaci děkujeme firmě, která se na ní podílela.  Moc a moc Vás prosíme o spolupráci při udržování čistoty všude, hlavně pak na zahradě, kde máme krásné nové chodníky ( odhazování čehokoli, nejvíce však žvýkaček a nedopalků).

Pro nově příchozí děti a pro ty, kteří se nezúčastnili v červnu informativní třídní schůzky jen připomínáme: platba školného , stravného i variabilní symbol, bude předán rodičům na třídách. Děti zatím potřebují pouze podepsané bačkory( prosíme pantofle dětem nedávejte - nebezpečí úrazu, také není vhodná tmavá podrážka - dělá nám šmouhy), věci na převlečení a umělohmotný kelímek, vše podepsané. Pro děti, které dosud MŠ nenavštěvovaly je vhodná adaptační doba, na které se dohodnete s učitelkami na třídách. Více informací získáte ve své třídě u třídních učitelek.

Umístění dětí do tříd máte také na těchto stránkách.

Současná doba přináší i drobná omezení. Musíme se řídit Manuálem MŠMT.

1. Při vstupu do šatny je třeba použít desinfekci.

2. V šatně se zdržujte jen nejnutnější dobu, vždy pouze 1 doprovod nejvíce však 3 dospělí v šatně.

3. U nově příchozích dětí je na krátkou dobu povolen vstup do třídy, vždy však s respirátorem.

4. Při příznacích jakéhokoli onemocnění děti do MŠ prosím vůbec nevoďte, pokud se jedná o chronické, či alergické příznaky, přineste o tom potvrzení od lékaře.

5. Pokud se nějaký zdravotní problém u dítěte vyskytne během pobytu v MŠ, bude dáno do izolace a okamžitě vás budeme kontaktovat.

Od 16. 9. začíná předplavecký výcvik pro předškolní děti (5-6let)

(přihlášení proveďte na třídách nejdéle do 10.9.,podle MŠMT není předplavecký výcvik zakázán, ale ani doporučován, necháme proto rozhodnutí pouze na rodičích) – předpokládaná cena za 10 lekcí s dopravou je  1000 Kč.

29.6.2021 - Provoz MŠ o prázdninách

MŠ bude otevřena od 1. do 30.7. 2021, dále potom od 1.9.21 

V provozu od 7.7. zůstane třída žlutá, která se spojí s červenou ( 1.-2.7. pojede žlutá i červená) od 1.7. a dále  již bude  modrá, spojená se zelenou. 

Od 15. července se uzavírá školní jídelna naší MŠ, protože dochází k velké rekonstrukci a opravě . Od tohoto data bude pro nás vařit MŠ Motýlek. Kdo je přihlášený v té době do naší MŠ, musí si sám spravovat své  odhlášení na stránkách MŠ Mělník Motýlek. Všichni , kterých se to týká, jste dostali info , jak to učinit. Každý má své jméno i heslo, takže jen vy se dostanete na svůj účet a tam se musíte v případě potřeby odhlásit, ale nejméně den dopředu. Můžete si odhlásit i odpolední svačinu. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití prázdnin.

8.6.2021 - Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 21.6.2021

Poř.    Identifikátor        Spisová značka       Výsledek      Přijato do

1        1183381769          SŘ-PV-68/21           Přijato        Běžné třídy

2        1780829696          SŘ-PV-15/21           Přijato        Běžné třídy

3        1801876992          SŘ-PV-77/21           Přijato        Běžné třídy

4        2060496384          SŘ-PV-44/21           Přijato        Běžné třídy

5        2629232896          SŘ-PV-24/21           Přijato        Běžné třídy

6        2758369288          SŘ-PV-56/21           Přijato        Běžné třídy

7        3754681568          SŘ-PV-75/21           Přijato        Běžné třídy

8        3770366464          SŘ-PV-83/21           Přijato        Běžné třídy

9        4452280576          SŘ-PV-55/21           Přijato        Běžné třídy

10      4677875672          SŘ-PV-34/21           Přijato        Běžné třídy

11      4714128128          SŘ-PV-89/21           Přijato        Běžné třídy

12      4928820736          SŘ-PV7-4/21           Přijato        Běžné třídy

13      5910881024          SŘ-PV-86/21           Přijato        Běžné třídy

14      6175699968          SŘ-PV-60/21           Přijato        Běžné třídy

15      6329711488          SŘ-PV-6/21             Přijato        Běžné třídy

16      7138884096          SŘ-PV-62/21           Přijato        Běžné třídy

17      7316720642          SŘ-PV-57/21           Přijato        Běžné třídy

18      7411346688          SŘ-PV-47/21           Přijato        Běžné třídy

19      8015042688          SŘ-PV-71/21           Přijato        Běžné třídy

20      8143992576          SŘ-PV-43/21           Přijato        Běžné třídy

21      8257919104          SŘ-PV-26/21           Přijato        Běžné třídy

22      8290181125          SŘ-PV-73/21           Přijato        Běžné třídy

23      8521916416          SŘ-PV-20/21           Přijato        Běžné třídy

24      8802357952          SŘ-PV-11/21           Přijato        Běžné třídy

25      8977062473          SŘ-PV-13/21           Přijato        Běžné třídy

26      9328278528          SŘ-PV-87/21           Přijato        Běžné třídy

27      9955336192          SŘ-PV-4/21             Přijato        Běžné třídy

28.5.2021 - Akce na červen 2021

Věříme, že se vrací vše do normálu, proto jsme na červen naplánovali

nějaké výlety a společné akce

 1.6. společné foto tříd (od 8.00hod)( cena 50 Kč)

 1.6.  Den dětí –od 9.00 plnění úkolů na školní zahradě (stanoviště)

 3.6. pěší poznávací výlet do zahrady“ Na včelíně“ zatím pro modrou a červenou třídu - odchod od MŠ – modrá třída v 8.00, červená v 9.00

 7.6.žlutá a zelená - výlet vláčkem do Zelčína

 8.6. červená a modrá  - výlet vláčkem do Zelčína

 14.6.  POZOR ZMĚNA !!!!!     Společný výlet pro celou MŠ  - výlet vlakem do Litoměřic do muzea loutek spojených s hledáním pokladu .  Potom v parku Václava Havla shlédneme Sváťovo loutkové divadlo. odchod od MŠ 7.30(do batůžku pití,pláštěnku)

 7.6. zveřejnění seznamu dětí přijatých i nepřijatých – zápis

 17.6. Žlutá třída  -16.30 - rozloučení s předškoláky na zahradě

 16.6. Modrá třída -16.30 - rozloučení s předškoláky na zahradě

 15.6. Červená a zelená třída – výlet vlakem do Litoměřic  - z organizačních důvodů PŘELOŽENO na 14. 6. , za komplikace se moc omlouváme

 22.6. Zelená třída – 16.30 –rozloučení s předškoláky na zahradě

23.6. Zelená  a žlutá - výlet vláčkem do cukrárny na Vysokou

 24.6. Červená třída – 16.30 – rozloučení s předškoláky na zahradě

25.6. Červená a modrá - výlet vláčkem na Vysokou do cukrárny

 Dále plánujeme výlety vláčkem do Zelčína, na Vysokou do cukrárny, budeme hledat poklady atd. info průběžně