aktualní informace

27.6.2017 - Hurá na prázdniny....

Vážení rodiče. Blíží se konec školního roku.Myslím, že byl vydařený a hezký jako roky předešlé.Absolvovali jsme vše, co jsme si naplánovali, ať to byl předplavecký výcvik, bruslení, škola v přírodě s možností lyžování a tentokrát i s množstvím sněhu, Spousty divadel, poučných akcí či výletů. Také Den dětí se vydařil a třešničkou byla opět výborná zmrzlina pana Prejze, za kterou velmi děkujeme. Krásné bylo také rozloučení se školáky v divadle Novanta, kterou nám pravidelně půjčuje rodina Šubrtových, za což také moc děkujeme, panu Horákovi děkujeme za DVD-( sestřih událostí celého roku), což byl jeden z dárků pro odcházející děti. Také děkujeme za sponzorský dar do všech tříd za stavebnice LEGO -DUPLO a za pravidelný příspěvek 10 000Kč na akce MŠ od rodiny Matouškových. Můžu takto pokračovat, protože jste báječní rodiče  a drobnějších dárků a služeb a pomocí je mnoho, nestačím je všechny registrovat, natož popsat. Proto, děkuji všem rodičům i prarodičům, kteří přispívají čímkoli na zpříjemnění pobytu svých ratolestí v naší MŠ.DĚKUJEME.Přeji krásné prázdniny, odpočiňte si a 4.září nashledanou.

Prázdninový provoz  je od 3.-30.7.2017. V té době budou v  provozu 2 třídy. Žlutá, která se spojí s modrou a zelená, která se spojí z červenou.Žlutá bude v provozu od 6.00- 16.30, zelená pak podle počtu dětí, ale předpokládáme, podle nahlášených dětí, že to bude od 7.00- 15.30.

19.6.2017 - Schůzka pro rodiče přijatých dětí

Schůzka s rodiči přijatých dětí se koná 22.6. od 14.30 v červené třídě.Pokud se někdo z vážných důvodů nedostaví, prosím omluvte se, jinak se budeme domnívat, že o toto místo už nemáte zájem.

5.6.2017 - Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí 8.6.

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby se dostavili dne 8.6. mezi 7.00 - 15.00 do MŠ pro rozhodnutí o nepřijetí.V době od 7.00-12.00- vyhledejte zástupkyni ředitelky Hanu Doušovou( modrá třída), od 12.00 bude rozhodnutí u ředitelky MŠ V.Hořejší (červená třída nebo ředitelna). Děkujeme

2.6.2017 - Zápis 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ MŠ MLAZICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

MŠZ - 30

MŠZ - 56 

MŠZ - 20

MŠZ - 58 

MŠZ - 43

MŠZ - 66

MŠZ - 9

MŠZ - 59

MŠZ - 25

MŠZ - 24

MŠZ - 60

MŠZ - 41 

MŠZ - 39

MŠZ - 8 

MŠZ - 10

MŠZ - 29

MŠZ - 54 

MŠZ - 64

MŠZ - 65 

MŠZ - 21

MŠZ - 47

MŠZ - 61

MŠZ - 57 

MŠZ - 6 

MŠZ - 44 

MŠZ - 48

MŠZ - 28

MŠZ - 42 

MŠZ - 13 

MŠZ - 40

MŠZ - 4 

MŠZ - 12

MŠZ - 35

1.6.2017 - Program na červen

1.6. Den dětí-sportovní odpoledne dětí a rodičů- od 15,00 budou na zahradě MŠ rozmístěna stanoviště s různými  úkoly. Pro menší děti je vhodný doprovod rodiče, či jiné osoby. Po splnění úkolů bude dítě odměněno.

7.6. od 9.30 divadlo v MŠ "Pes a drak"

13.6. od 17.00 - rozloučení se školáky v divadle NOVANTA 

Další akce se budou konat v režii jednotlivých tříd - info na třídách

15.5.2017 - Prázdninová docházka

Prosíme rodiče, aby na třídě nahlásili, zda a kdy bude jejich dítě chodit do MŠ v době pázdnin(červenec).Děkuji

9.5.2017 - Výlet do Hořína

Ve čtvrtek 11.5. odjíždí celá MŠ na výlet do hořínského parku "program v přírodě" v 8.00 hod. Děti budou  potřebovat do baťůžku pití, které se dá zavřít, svačinku budou mít ze školky.. V případě špatného počasí, přibalte pláštěnku.

28.4.2017 - Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Mělník,V Zátiší 2948 – 2017

Zápis do všech mělnických mateřských škol budou v MŠ probíhat

dne 10. 5. 2016 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

V  naší MŠ proběhne v tentýž den i „Den otevřených dveří“

Kritéria pro přijímání dětí :

1.Děti s povinnou předškolní docházkou ze spádové oblasti Mělník(které dosáhnou 5ti let do 31.8.2017+ odložené školní docházky)

2.Děti 4leté (které dosáhnou do 31.8.2017 4 let)

3. Děti podle věku, vždy jen ze spádové oblasti Mělník

Uvedená kritéria jsou stanovena na základě dohody s oddělením školství MÚ Mělník, další, doplňující, kritéria jsou v kompetenci ředitelek MŠ (např. sourozenci….)

Děti jsou do mateřských škol přijímány do nejvyšší povolené kapacity MŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Při zápisu je nutné mít s sebou:

- rodný list dítěte

-doklad o trvalém bydlišti dítěte

-občanský průkaz rodiče (u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta)

-vyplněnou přihlášku  a  evidenční list, potvrzený lékařem. Ten je možné si stáhnout z našich stránek, nebo si ho    vyzvednout ve žluté třídě naší MŠ

Zápis proběhne v ředitelně MŠ: před, nebo po zápise si můžete projít, prohlédnout všechny třídy i zahradu  a  na vše se zeptat paní učitelek.

V Mělníku dne24.4.2017                                       Mgr. Vladimíra Hořejší

                                                                                     ředitelka MŠ

28.4.2017 - KVĚTEN 2017

Kroužky pokračují

V dubnu jsme s dětmi připravili krásnou akci -„Velikonoční jarmark“- díky Vaší velkorysosti a pomoci např. babičky Kristýnky Vajnlichové(za kterou moc moc děkujeme) jsme vydělali 6400Kč, -ty použijeme na hezký výlet do Litoměřic(na který jsme vždy vybírali peníze).

25.4.“ Čarodějnice“jsme kvůli počasí upálili již 25.4.Buřtíky byly výborné  a my za ně moc děkujeme našim rodičům Růzhovým

4.5.- O Petříčkovi – pohádka v MŠ od 9.30 

10.5. Den otevřených dveří a zápis do MŠ od 9.00-16.00

11.5. Výlet do hořínského parku s programem a soutěžemi

odjezd od MŠ 8.15 

15.5.Žlutá a zelená třída – výlet vlakem do Litoměřic do muzea loutek spojených s hledáním pokladu .  Potom v parku Václava Havla shlédneme Sváťovo loutkové divadlo. odchod od MŠ 7.30

17.5.Karel IV- divadlo a naučný program v MŠ (pouze pro předškoláky)od 9.00hod 

23.5.Zámek Lobeč – modrá+žlutá odjezd od MŠ 8.00

24.5.Zámek Lobeč – zelená+červená odjezd od MŠ 8.00 

29.5. Červená a modrá třída výlet vlakem do Litoměřic do muzea loutek spojených s hledáním pokladu .  Potom v parku Václava Havla shlédneme Sváťovo loutkové divadlo. Odchod od MŠ 7.30

30.5.Hudební koncert LŠU v Kulturním domě na Mělníku odjezd 8.30 

31.5.Filmový vláček, který doputoval ze Zlína na Mělník s mnoha pohádkami-dopravu ještě upřesním 

V červnu předběžně počítáme:

1.6.-odpoledne Den dětí   

7.6. pohádka v MŠ

13.6.-Rozloučení se školáky –v divadle Novanta+individuální akce tříd

Ostatní akce si budou organizovat jednotlivé třídy samostatně.

 

Pozor- uzavření MŠ

 MŠ bude uzavřena od 31.7. do 1.9.2017

 

24.4.2017 - Čarodějnice

Pozor změna!

Pálení čarodějnice se koná 25.4. od 9,00.(tento přesun děláme z důvodu špatné předpovědi počasí na pátek). Masky vítány.