aktualní informace

10.2.2017 - Jarní prázdniny

Vážení rodiče. Příští týden jsou ve škole jarní prázdniny. Provoz MŠ bude proto omezen. V provozu zůstává Žlutá (6.00-16,30) a Zelená třída(7,00-15.15). Děti z červené voďte do žluté třídy, děti z modré voďte do zelené třídy. Podle skutečně docházejících dětí může být provedena změna, o té se rodiče dovědí na nástěnce u čerpadel. Čtěte prosím tuto nástěnku.

31.1.2017 - Akce na únor 2017

Bruslení pokračuje

Kroužky pokračují- na 2.pololetí  vybíráme 500 Kč za každý kroužek

(asi 14vyučov.hodin) 

28.2. masopust v MŠ(dopoledne) – připravte dětem kostýmy, masky na karneval 

22.2. divadlo v MŠ  „Tři pohádky o Honzovi“ od 9 hod

13.-17.2. – jarní prázdniny

( v MŠ bude omezený provoz, odhlaste prosím své děti, které v tuto dobu zůstanou doma)

11.1.2017 - Zápisy a prázdninový provoz

Stanovení termínu zápisu do MŠ na školní rok 2016/2017

Zápisy do všech mělnických mateřských škol budou v MŠ probíhat dne 10. 5. 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin

 Kritéria pro přijímání dětí :

  - děti s trvalým bydlištěm v Mělníku + věk dítěte

  - děti předškolního věku (povinné předškolní vzdělávání ze zákona č. 561/2004 Sb.) Tato povinnost nastává od počátku školního roku, následkem po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Uvedená kritéria jsou stanovena na základě dohody s oddělením školství MÚ Mělník, další, doplňující, kritéria jsou v kompetenci ředitelek MŠ (např. sourozenci)

.

 Prázdninový provoz MŠ v roce 2017

MŠ V Zátiší 3. 7. – 28. 7. 2017 v provozu bude  MŠ v sídle V Zátiší 2948.

11.1.2017 - Program na leden 2017

Nádherný pohodový rok 2017, naplněný štěstíčkem Vám za celou MŠ trochu opožděně  přeje V. Hořejší 

A jedeme dál…nejdříve však do školy v přírodě

Tentokrát to byla opravdu zimní škola v přírodě, kdy napadlo postupně ¾ m  sněhu, 2 dny foukal silný vítr a v den odjezdu byla teplota -21 stupňů C. Skoro všichni jsme se vrátili sice unavení, ale zdraví a nadšení pravou zimou, kterou už jsme dávno nezažili….. 

Pokračují všechny kroužky i bruslení 

17.1. 9,00hod v MŠ:“Jeníček a Mařenka 

16.1. –9.00-10.00-interaktivní představení s tvořením – žlutá třída

               „Paní Zima čaruje“

18.1.                    -   „    -                                                - červená třída

20.1.                    -  „     -                                                - zelená třída

23.1.                    -   „    -                                                - modrá třída

20.12.2016 - Zápisy

Upozornění pro rodiče předškolních dětí  

Zápisy do mělnických základních škol – POZOR ZMĚNA  

Vážení rodiče,  

na základě změny zákona č. 561/2004 Sb. byly zápisy do prvních ročníků základních škol posunuty a to na měsíc duben. V mělnických školách proběhnou zápisy k povinné školní docházce v termínu 10. – 12. 4. 2017. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte na adresu budoucího prvňáčka od školy, do které spádově patříte (vyhláška o společných školských obvodech uvedená na webu města). V případě, že vaše dítě není ještě dostatečně vyspělé pro školní docházku, má ředitel školy možnost vydat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Tehdy musí zákonný zástupce v den zápisu k němu přijít a předat řediteli žádost o vydání rozhodnutí o odkladu spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.  

 

Povinné předškolní vzdělávání a zápisy do mělnických mateřských škol  

Od ledna, respektive září 2017 nastává pro předškoláky povinné předškolní vzdělávání.  Tato povinnost nastává od počátku školního roku, následném, po dni kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.  Př. Dítě, kterému je 7. 9. 2016 pět let (tedy ve školním roce 2016/2017) má povinné předškolní vzdělávání až následující školní rok, tedy ve školním roce 2017/2018. Zákonný zástupce tedy v době zápisů do mateřských škol přihlásí dítě v dané mateřské škole ke vzdělávání .  Mělnické mateřské školy mají stanoven taktéž spádový obvod (vyhláška o společných školských obvodech mateřských škol uvedená na webu města). V případě, že rodiče volí jiné vzdělávání (např. individuální, lesní školku apod.) musí to řediteli vybrané mateřské školy oznámit v den zápisu. Děti již přijaté do předškolního zařízení v tomto zařízení zůstávají a vzdělávají se v něm i nadále. Vzhledem k výše uvedenému nebudou mělnická předškolní zařízení posílat předškolákům pozvánky k zápisu. Termín pro zápisy do předškolních zařízení je již také stanoven zákonem a to na první dva týdny v květnu.  Mělnické mateřské školy stanovily termín pro zápis na 10. 5. 2017 od 9 do 16 hodin!  

 

30.11.2016 - Škola v přírodě

Blíží se vánoce a my i Vy( rodiče)  máme stále méně času. Proto rodičovskou schůzku před školou v přírodě nahradíme těmito informacemi.Pokud budete mít cokoli na řešení ohledně školy v přírodě, obracejte se na paní ředitelku Hořejší nebo p.uč. Hanu Doušovou.Mimo těchto všeobecných informací dostanete ještě seznam oblečení a dalších důležitých sdělení a formulářů, které je třeba vyplnit.

Všeobecné informace Penzion Na Rychlově se nachází v Krkonoších – obec Benecko (viz.www.penzionrychlov.cz). Je umístěn na mírném svahu pro začátečníky s lyžařským vlekem (poma) o délce 380 m, který při příznivém počasí maximálně využíváme. Svah majitel chaty pravidelně upravuje. Cena vleku není v ceně pobytu. Vyúčtování provádíme podle skutečného počtu lyžařů, až po návratu ze školy v přírodě. Děti, které nelyžují, mají hned vedle lyžařského vleku překrásný svah na sněhové dovádění. V případě nepříznivých sněhových podmínek máme pro děti připravený bohatý náhradní program (stopovaná, vycházky, hledání pokladu, diskotéka, zpívání, hry, soutěže aj….). Děti mají k dispozici spousty hraček z MŠ, které si s sebou pokaždé vozíme (skládanky, puzzle, stavebnice, pexesa, omalovánky, pastelky aj…). Každé dítě si může do kufru přibalit i něco na hraní či kreslení z domova. V loňském roce jsme si dokonce užívali hraní v nově vybudované herničce. Hned po příjezdu do obce Benecko se vydáváme pěšky na cestu směr penzion, který je vzdálený asi 2 km. Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby dětem do batůžku nedávali opravdu nic víc než je v pokynech. O zavazadla se starat nemusíme, ta nám majitel penzionu sveze přímo do chaty. Každý pedagog má na starosti maximálně šest dětí, se kterými je buď přímo na pokoji nebo v jeho těsné blízkosti. O tyto děti se po celou dobu pobytu stará, připravuje jim oblečení, dohlíží na hygienu i sprchování, čte jim pohádky na dobrou noc a je jim stále na blízku. V průběhu pobytu se můžete na Vaše dítě telefonicky informovat, tel.číslo i jméno pedagoga, který bude mít Vaše dítě ve skupině, se včas dozvíte. Součástí doprovodu je také proškolená zdravotní sestra, která je vždy velkou pomocí. Navíc máme k dispozici i místního předem nasmlouvaného lékaře. Při jakémkoliv onemocnění Vás budeme okamžitě kontaktovat. Prosíme Vás, abyste před odjezdem prohlédli svým dětem hlavy, při výskytu vší jsme bohužel povinni poslat dítě domů. Stravování je zajištěno přímo v penzionu, v předchozích letech o nás bylo vždy moc dobře postaráno. Každé ráno čerstvé pečivo, kolem 10 hod svačinka, po 12 hod oběd, ve 14, 14 hod odpolední svačinka a v 18 hod vždy teplá večeře. Majitel nám na základě dlouholetých dobrých vztahů vychází ve všem vstříc, a proto je nám tam pokaždé moc fajn. Pro informace o Vašem dítěti, volejte, prosím, v době poledního klidu od 12, 30 do 13, 30 nebo večer po 20 hod.

Prosíme rodiče, aby zkontrolovali funkčnost zipů na veškerém oblečení !!!!!

NUTNÉ VŠE PODEPSAT

KUFR také PODEPSAT

Seznam věcí do autobusu

* batůžek: přezůvky na chatu, malou svačinku na cestu, pití s uzávěrem, kapesníky

* oblečení na cestu: šusťákové kalhoty (kombinéza není vhodná), čepice a hlavně nezapomenout rukavice, stačí pletené

Seznam věcí k odevzdání v MŠ: 20.a 21. 12. 2016 odevzdejte vše do červené třídy

* vyplněné a podepsané formuláře

* očkovací průkaz (stačí kopie)

* průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)

* léky, které dítě užívá s pokyny užívání

* 5x nadepsaný pohled pro vaše dítě (bez známky), denně dětem jeden rozdáváme

* 1x dopisní obálka nebo pohled s nadepsanou vaší adresou a se ZNÁMKOU

* sladkosti, které se dají podělit - dvakrát denně je rozdáváme dětem (NE cucavé bonbony)

28.11.2016 - Program na prosinec 2016

Plavání skončilo,mnoho dětí se naučilo plavat, či alespoň splývat a nebát se vody, za což jsme velmi rádi.

Kroužky pokračují

8.12.začíná bruslení (vedoucí bruslení je p.uč.Iveta Šuláková- se všemi dotazy se obracejte na ni. Cena je 700Kč, ostatní informace jsou na nástěnkách,brusle by měly být nabroušené. Odjezd od MŠ vždy v 9.20-hodina od 10.00-11.00

1.12.“Hodinářská pohádka“-od 8.30 v MŠ 

6.12. Mikuláš –besídka s nadílkou pro děti v MŠ –od 9.00

13.12.besídka – žlutá třída

14.12.besídka modrá třída

13.12.besídka zelená třída

14.12.besídka červení třída

-čas  kolem ½4,upřesníme na třídě – černá tabule

Další akce, pořádané individuálně na třídách –informace budou na nástěnkách- např. pečení a zdobení perníčk 

Do 15.12. vybíráme doplatek  na školu v přírodě 1300Kč 

Provoz MŠ končí 22.12.2016

Začínáme 2.1.2017 

Přejeme krásné prožití vánoc a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.                                      

 

26.10.2016 - Červená třída

Dne 2.11. ve středu zveme rodiče i prarodiče z červené třídy na"Jablíčkové posezení". Vstupenkou je výrobek z jablek, odměnou a programem je krátké vystoupení dětí  a  ochutnávka jablečných výrobků s čajem, či kávou.Sraz v půl 4 v červené třídě.

26.10.2016 - Akce na listopad 2016

- plavání pokračuje

- kroužky pokračují

V měsíci říjnu proběhla akce „dýňování“s překrásným výsledkem.  Máme  olemovanou cestu do MŠ roztodivnými výtvory, ráno nám dokonce  svítí na cestu a zpříjemňuje nám všem těžká rána. Moc děkujeme  rodičům, kteří věnovali svůj čas této akci.

31.10. - modrá třída – Lampionový průvod (Info ve třídě)

2.11. – červená třídaJablíčkový den – od ½ 4

8.11. focení portrétů ( hezký vánoční dárek, kdo nemá zájem nahlaste na třídách 

9.11. divadlo v MŠ „Pepíno“ od 9.00

 Termíny vánočních besídek : žlutá -13.12

                                                modrá a červená – 14.12

13.10.2016 - Prosíme o vhodné oblečení dětí

Prosíme rodiče, aby v tuto dobu, kdy už zdaleka není teplo a ještě je velmi vlhko, dali dětem do školky kalhoty, které se snadno nepromočí a děti si je mohou převléknout přes punčocháče, či legíny, či jiné slabé tepláky.Uchrání děti od zimy, mokra a zašpinění.

Také prosíme o dostatečně teplé oblečení na plavání.Nedávejte dětem na plavání punčocháče, protože je to obleční velmi náročné na čas, který mi tam nemáme. Lépe zvládnou ponožky a legíny. Děkujeme