červená třída

více fotek třídy

Zde nalezneta aktuální informace z Vaší třídy

26.2.2016 - Dopravní prostředky

Letadlo:

Letí, letí, letadlo,

koho by to napadlo.

Vyletělo mezi mráčky,

pozdravilo všechny ptáčky.

Loď:

Doleva a doprava,

jezdí lodní doprava.

Vlnobití neuškodí,

mému člunu, mojí lodi.

26.2.2016 - Masopust

Karneval:

Masopustní veselice,

veselí je převelice.

Lidé vodí po vesnici,

medvěda a medvědici,

Tancuj tancuj medvěde,

karneval se povede.

20.1.2016 - Básničky k zápisu

Září:                                                                                                         Říjen:

V září, v září slunce září                                                                          Měsíc říjen to je věc

podzim bude v kalendáři                                                                         z rána chladno

žlutou barví topoly                                                                                  znáš to přec

děti jdou už do školy                                                                               Měsíc říjen to je když letní časy nechytíš

 

Listopad:                                                                                                 Prosinec:

Vítr přišel s listopadem                                                                          Za prosincem končí nový rok

všechno listí padá na zem                                                                       Do nového, už jen krok

milé děti těšte se                                                                                     V prosinci jsou vánoce

on vám zimu přinese                                                                               přesně jednou po roce

 

Leden:                                                                                                   Koulovačka:

Jako první měsíc v roce                                                                        Koulovačka není rvačka

dostal jméno leden                                                                               ani hračka pro prvňáčka

studený je, plný sněhu                                                                          Vzduchem lítá koule hbitá

zakrývá se ledem                                                                                  račte dále od hradu

                                                                                                              míří přímo na bradu

Brambora

Přes přejezd se kutálela                                                                        Sněhulák:

nepozorná brambora.

Nevšimla si, neviděla,                                                                            1 koule, 2 koule, ta nejmenší nahoře

že už padá závora.                                                                                  Postavil jsem sněhuláka

Brambora se strachy chvěla:                                                                  u nás doma na dvoře

Kam to padáš, závoro?                                                                           na hlavu dal starý hrnec

Na tebe, ty bramboro!                                                                            místo nosu mrkvičku,

A buď ráda, že jsi celá,                                                                          místo očí 2 uhlíky a do ruky větvičku

kdyby tě byl přejel vlak,                                                                        Tak tu stojí sněhuláček a bojí se sluníčka

byl by z tebe bramborák

Kaštan

Spadl kaštan do travičky, 

 uhodil se do hlavičky.

 plakal, plakal, chudák malý,

 že ho děti pošlapaly.

Vrána

Neutíkej, zbrklá vráno!

Zakopneš, jako já, ráno.

Ukopneš si palec.

Jů, to bude tanec.

Čepice

Čepice mi hodně sluší,

zakrývá mi obě uši.

K čepici mám rukavice,

kdyby přišla fujavice.

11.11.2015 - Listopad

                                                    PADÁ LISTÍ ZLATÉ RUDÉ

- Listnaté stromy, jejich listy a plody

- Barvy podzimu

- Tvoření z přírodnín, míchání a zapouštění barev, frotáž, koláž 

                                                       BÁSNIČKY

- Listopad

- Padá listí...

- Kaštan

- Ježek

- Jablíčko

                                                       PÍSNIČKY

- Jaro, léto, podzim, zima

- My jsme školka barevná

- Bude zima, bude mráz 

- Prší prší

- Támhle je jabloňka

11.11.2015 -

Vítr přišel s listopadem,

všechno listí padá na zem.

Milé děti, těšte se,

on nám zimu přinese.

 

Padá listí, zlaté, rudé, je ho plná zahrada.

A co potom padat bude, až to listí opadá?

Potom bude padat sníh, co ho bude na větvích. Co ho bude všude, všude, jen to slůvko bude rudé!

3.5.2015 - Měsíce

Jako první měsíc v roce

dostal jméno leden.

Studený je, plný sněhu,

zakrývá se ledem.

Druhý měsíc únor krátký,

pouští zimu svými vrátky.

Moje milá, už je čas,

jaro přijde mezi nás.

Březen, to je měsíc jara, 

budí všechny květinky.

"Vstávejte a rozkvétejte,

i když jste jen malinký!

Sluníčko se na vás směje,

už musíte vstávat!"

Paprsek, ten krásně hřeje, 

zkouší teplo dávat.

Duben má rád legraci, stále mění počasí.

Chvíli svítí sluníčko,

hned zas prší maličko. Dokonce i padá sníh, Tenhle duben má rád sníh. 

 

Světem letí novina,

že prý květen začíná.

Všechno kvete,

krásně voní,

motýlci se spolu honí.

Zelená je travička,

i když ještě maličká.

3.5.2015 - Travička zelená

travička zelená

to je moje potěšení 

travička zelená 

to je moje peřina

když si smyslím na ní lehnu

když si smyslím na ní sednu 

travička zelená 

to je moje peřina

travička zelená

to je moje potěšení 

travička zelená 

to je moje peřina

3.5.2015 - Žabička zelená

Žabička zelená zjara celá blažená,

žabička zelená zjara celá blažená.

Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku,

kvaky kvak, kvaky kvak, je to žabka, je to tak.

Žabička zelená zjara celá blažená,

žabička zelená zjara celá blažená.

Nožičky si protahuje, na sluníčku poskakuje,

kvaky kvak, kvaky kvak, je to žabka, je to tak.

3.5.2015 - Písnička o mamince

                                            Mám ráda svoji maminku,má náruč jako peřinku,

                                           kdo se v ní jednou schová,schová se příště znova.

 

                                          stejně si vybral tatínek,nejhezčí ze všech maminek,

                                          já bych ji dal cokoli,jen ať ji nic nebolí.

 

                                          Pro všechny mamky na zemi-a je jich hodně,věřte mi-

                                          písničku zazpíváme a pozdrav posíláme.

3.5.2015 - Já mám koně

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

když já jím dám ovsa

oni skáčou hopsa

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

když já jim dám jetele

oni skáčou vesele

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

já mám koně vraný koně

to jsou koně mí

3.5.2015 - Tulipán

Na zahradě stojí pán, tuli, tuli, tulipán.

Z cibulky se vytahuje, květy slunci vystavuje. 

7.11.2014 - Básničky, které se učíme

P O Ř Á D N Í Č E K

Všechny hračky v pokojíčku, uklidíme za chviličku.

Auta, kostky dáme spát, zítra si zas budem hrát.

J A B L O Ň K A

Tamhle je jabloňka, já na ni vlezu,

jsou-li tam jablíčka, já je setřesu.

Jsou-li tam jablíčka, pěkně červený,

já si je natrhám pro potěšení.

J A B L Í Č K O

Jablíčko, jablíčko, kulaté jak sluníčko.

Sladké jako med, puso sněz ho hned.

K A Š T A N

Shoď mi kaštan, kaštane, vždyť se ti nic nestane.

Když mi jeden kaštan shodíš, jenom trochu hlavou hodíš.

D E Š T N Í K

Ťuká, ťuká deštík, na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem?

To jsem já, panenka, máčí se mi sukénka.

Tebe nechci kapičko, já chci radši sluníčko.

J A B L Í Č K O

Jablíčko se skutálelo, vůbec ho to nebolelo.

Podívejte, jak se koulí, nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí, to jsme se mu nasmáli.

D R A K Ú V    F R A K

Koupil si dráček na nový fráček,

na každém knoflíčku bude mít pentličku.

A teď si drak obletí mrak.

 

D E Š T I V Ý    D E N

Honili se šedé mraky v dešti mezi paneláky,

trvalo jen malou chvíli, než do sebe narazili.

Teď ví celá zeměkoule, proč i mraky mají boule.

V L A Š T O V I Č K Y

Dělám linku pomalinku, za chvilinku druhou linku.

Potom třetí – nespěcháme, ještě čtvrtou uděláme.

Čtyři linky tady zvoní, jako dráty telefonní.

Uděláme v drátech smyčky, pak přidáme dvě hlavičky,

oči a dva zobáčky a hned máme dva ptáčky.

Sedí tady vlaštovičky, povídavé švitořičky.

Č E R V E, Č E R V E, Č E R V Í Č K U

Červe, červe, červíčku, neubližuj jablíčku,

jablíčko by plakalo, ze stromu by padalo.

V Í T R

Vítr krade čepice, profukuje ulice,

ale v lese nefičí, píchá ho tam jehličí.